Sef – Dekart

Čestitam! Sada je još potrebno da prazan mejl ili sa imenom i prezimenom (ako se to ne vidi iz samog mejla)

pošalješ na sestazvezdara@gmail.com

kako bismo znali tačno vreme dolaska do rešenja.

Comments are closed.

%d bloggers like this: