Prezentacija: I filozofija je nauka

U prezentaciji se objašnjavaju predmet i metoda filozofije i u čemu je filozofija slična nauci, a u čemu se razlikuje od nje.

Tags: ,

Comments are closed.

%d bloggers like this: